SMS Consulting – 2006 m. įsikūrusi konsultacinė kompanija, kurios tikslas – padėti verslo, viešojo sektoriaus bei kitoms organizacijoms efektyviai tvarkyti savo veiklos procesus, juose naudojamus išteklius bei pagaminamus produktus, optimizuoti kaštus. Kad klientai pasiektų maksimaliai naudingą jiems rezultatą, SMS Consulting teikia šias paslaugas:

 • Verslo konsultacijos;
 • Verslo procesų modernizavimas;
 • Produkto ar paslaugos koncepcijos formavimas ir priežiūra;
 • Finansinės konsultacijos bei tarpininkavimas;
 • Žmogiškųjų išteklių politikos formavimas ir įgyvendinimas;
 • Viešosios nuomonės apklausos;
 • Vartotojų elgsenos stebėsena ir poreikių vertinimo tyrimai;
 • Marketingo strategijų kūrimas ir įgyvendinimas;
 • Kiekybiniai ir kokybiniai rinkos tyrimai;
 • Naujų produktų įvedimas į rinką;
 • Verslo renginių organizavimas.

Apie SMS Consulting